Finansies

Skool

Bankbesonderhede

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082176620

Takkode: 050106

Skoolgeld per leerder

Verpligte Januarie betaling: R 1000.00

Per maand (x10): R 1420.00

Per kwartaal (x4): R 3550.00

Per jaar: R 15 200.00

Skoolkwartale 2021

Eerste kwartaal  

15 Februarie 2021 tot 31 Maart 2021

1 Februarie 2021 (Opvoeders)                       

Tweede kwartaal

13 April 2021 tot 25 Junie 2021

Derde kwartaal 

13 Julie 2021 tot 23 September 2021

Vierde kwartaal 

5 Oktober 2021 tot 8 Desember 2021

Koshuise

Koshuisgeld per leerder

Per maand (x10): R 2300.00

Per kwartaal (x4): R 5750.00

Per jaar: R 23000.00

Bankbesonderhede – Huis Awie

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082166005

Takkode: 050106

Bankbesonderhede – Huis Muller

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082165971

Takkode: 050106

Bankbesonderhede – Huis Môreson

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082165998

Takkode: 050106