Finansies

Skool

Bankbesonderhede

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082176620

Takkode: 050106

Skoolgeld per leerder (2024)

Verpligte Januarie betaling: R 1 000.00

Per maand (x10): R 1 840.00

Per kwartaal (x4): R 4 600.00

Per jaar: R 19 400.00

Koshuise

Koshuisgeld per leerder (2024)

Graad 1-11 leerders:

Per maand (x10): R2960.00

Per kwartaal (x4): R7400.00

Per jaar: R 29600.00

 

Graad 12 leerder:

Per maand (x8): R3300.00   en                                          Per maand (x1): R3200.00

Per kwartaal (x4): R7400.00

Per jaar: R 29600.00

Bankbesonderhede – Huis Awie

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082166005

Takkode: 050106

Bankbesonderhede – Huis Muller

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082165971

Takkode: 050106

Bankbesonderhede – Huis Môreson

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082165998

Takkode: 050106