Finansies

Skool

Bankbesonderhede

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082176620

Takkode: 050106

Skoolgeld per leerder

Verpligte Januarie betaling: R 1000.00

Per maand (x10): R 1420.00

Per kwartaal (x4): R 3550.00

Per jaar: R 15 200.00

Skoolkwartale 2021

Eerste kwartaal  

27 Januarie 2021 tot 31 Maart 2021

13 Januarie 2020 (Opvoeders)                       

Tweede kwartaal

13 April 2021 tot 25 Junie 2021

Derde kwartaal 

13 Julie 2021 tot 23 September 2021

Vierde kwartaal 

5 Oktober 2021 tot 8 Desember 2021

Koshuise

Skoolgeld per leerder

Verpligte Januarie betaling: R 1000.00

Per maand (x10): R 1350.00

Per kwartaal (x4): R 3375.00

Per jaar: R 14 500.00

Bankbesonderhede – Huis Awie

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082166005

Takkode: 050106

Bankbesonderhede – Huis Muller

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082165971

Takkode: 050106

Bankbesonderhede – Huis Môreson

Naam van Rekening: Augsburg

Bank: Standard bank

Rekeningnommer: 082165998

Takkode: 050106