Tuisblad


Clanwilliam is geleë 240 km vanaf Kaapstad op die N7-roete na Namibië. In die dorp, vasgevang tussen die skilderagtige Sederberge aan die een kant en die Clanwilliam dam aan die ander kant, voldoen AUGSBURG LANDBOUGIMNASIUM aan die opvoedingsbehoeftes van die gemeenskap op velerlei wyses.

Op 1 Januarie 1996 het die voormalige Hoërskool Clanwilliam en Hoër Landbouskool Augsburg saamgesmelt om hierdie unieke skool met ʼn laerskool- en ʼn hoërskoolafdeling te vorm. Hier word leerders nog die keuse gebied word om ʼn gewone akademiese- of landboustudierigting te volg.

Leerders kry ook die geleentheid om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel deur:

Puik akademiese onderrig

  • Gespesialiseerde landbou-opleiding
  • ʼn Gebalanseerde skoolprogram


  • Die uitmuntende fisiese geriewe wat beskikbaar is, word benut deur goed gekwalifiseerde en toegewyde personeellede waar akademiese vordering hoë voorkeur geniet. Dit word aangevul deur ʼn sinvolle buitemuurse program wat strek vanaf die kultureel-geestelike tot sportbeoefening op verskeie vlakke.

In die beste tradisie van die eg plattelandse behoudendheid, word die onderrig versterk deur vernuwende metodes, tegnieke en hulpmiddele waardeur die leerlinge in staat gestel word om reg te laat geskied aan ons leuse, naamlik BODEMVAS