Ons is binnekort weer terug

STRAATADRES

Augsburg Landbougimnasium
President Brandstraat 1
Clanwilliam
8135

POSADRES
Augsburg
Landbougimnasium
Posbus 34
Clanwilliam
8135

Tel: 027 482-2120 / 2
Faks: 027 482-1850

E-POS ADRESSE

Skoolhoof : admin@agbl.co.za
Adjunkhoof : adjunk@agbl.co.za
Sekretaresse: lbasson@agbl.co.za
Finansies / Rekeninge : admin@agbl.co.za
Klerebank : fin@agbl.co.za
Laerskool : augsburglaerskool@gmail.com
Sportorganiseerder:  sport@agbl.co.za

KOSHUISE

Huis Môreson
Superintendent: 072 726 3959
Matrone : 072 330 7662
Huis Muller
Superintendent: 082 456 3261
Matrone : 083 472 3464
Huis Awie
Superintendent: 078 053 7353
Matrone : 083 377 9957